XUNTA DIRECTIVA


Actualmente, a xunta directiva do club a conforman cinco persoas:

  • Came Calvar Área: presidenta.
  • Rubén Fraga Costa: secretario.
  • Juan Iglesias: tesoureiro.
  • Anxo López Calvar: vocal.
  • David Bemposta Varela: vocal.