ESCOLA DEPORTIVA PONTEVEDRA

Este é o proceso para inscripción na Escola Deportiva de Salvamento Acuático no Concello de Pontevedra.

REQUISITOS:

 • Os rapaces e rapazas deberán ter un nivel mínimo de habilidades acuáticas que lle confiran plena autonomía no medio, e un nivel mínimo nos estilos básicos de crol, espalda e braza (introducirse na auga de cabeza desde o bordillo, realizar cambios de flotación de posición ventral a dorsal e vertical sin dificultade, nadar 50 metros continuos cambiando de estilo crol a costas mantendo a posición horizontal, nadar 25 metros executando accións de braza elemental).

INFORMACIÓN:

 • 2015/2016: 17:00-18:00 LUNS,MERCORES
 • 2011/2012: 17:00-18:00 MARTES,XOVES
 • 2013/2014: 18:00-19:00 LUNS,MERCORES
 • 2009/2010: 18:00-19:00 MARTES,XOVES
 • LUGAR: Complexo Deportivo Rías do Sur
 • PREZO DA ACTIVIDADE: 50€
 • DATA INICIO / FIN: 01/10/2023– 31/05/2024

INSCRIPCIÓN:

O proceso de inscripción na Escola abrangue dúas fases:

 1. Formulario de pre-inscripción.
 2. Formulario confirmación de inscripción: comunicado individualmente por email.

Formulario de pre-inscripción:

 • Deberase cumplimentar e enviar os datos básicos o participante.

Formulario de confirmación:

 • O club contactará cos aceptados do formulario pre-inscripción mediante o correo electrónico indicado.

No correo de contacto de confirmación habilitarase un enlace coas indicacións para enviar os datos completos para  inscripción, así como a documentación necesaria para formalización:

 • Copia (imaxe) do D.N.I. da persoa participante ou da persoa titora.
 • Copia (imaxe) da tarxeta da Seguridade Social, ou seguro substitutivo.
 • Copia do pago na entidade bancaria co nome da/o nena/o.