CADRO TÉCNICO

Os adestramentos son levados a cabo por un grupo de personas de recoñecida competencia e titulación, a mayoría nados no seno do club.

DAVID BEMPOSTA VARELA é o actual primeiro adestrador, dirixindo os adestramentos de tódalas categorías. Titulado como Técnico Superior de Animación e Actividades Físico Deportivas no I.E.S. Miguel Ánxel González Estévez en Carril (Vilagarcía, Pontevedra), tamén está titulado como socorrista en Salvamento Acuático e Primeiros Auxilios. Realizou o curso de adestrador de Salvamento Acuático Deportivo e socorrista niveis 1 e 2. Á sua vez é deportista en activo, ostentando diversos títulos a nivel galego e nacional en Salvamento Acuático.