HORARIOS DE ADESTRAMENTO

Entrenamientos

Os horarios de adestramento son establecidos pola Directiva e o cadro técnico a través dos medios de comunicación internos do club, cunha estructuración que teña en conta as idades dos deportistas, os medios e lámina de auga dispoñibles.

(actualización abril 2024)